50 Soruda İş Kanunu’nda Çalışma Süreleri

50 Soruda İş Kanunu’nda Çalışma Süreleri El Kitabı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından işçilerin eğitimi ve iş mevzuatından kaynaklanan hakları konusunda bilinçlendirilmeleri amacıyla hazırlanmış el kitapları serisi içinde yer almaktadır.

50 Soruda İş Kanunu’nda Çalışma Süreleri

1- Çalışma süresi nedir?

2- Çalışma süresinden sayılan haller hangileridir?

3- Ara dinlenme süreleri ne kadar olmalıdır?

4- Ara dinlenme süreleri tek seferde mi kullanılmalıdır?

5- Haftalık çalışma süresi ne kadardır?

6- Günlük azami çalışma süresi ne kadardır?

7- Günde ancak yedi buçuk saat çalışılabilecek işler nelerdir?

8- Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler nelerdir?

9- Günlük çalışma süresinin işyerinde duyurulması gerekir mi?

10- İşin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir mi?

11- Çalışma sürelerinin belgelenmesi gerekir mi?

12- Denkleştirme esasına göre çalışma nedir?

13- Denkleştirme uygulamasında uyulması gereken kurallar nelerdir?

14- Kısmi süreli çalışma nedir?

15- Kısmi süreli çalışmada sigorta primleri nasıl hesap edilir?

16- Ebeveynlerin çocuğun yetiştirilme döneminde kısmi süreli çalışma hakkı var mıdır?

17- Çocuğun yetiştirilme döneminde olarak kısmi süreli çalışma hakkından yararlanan işçi, istediği zaman tam zamanlı çalışmaya dönebilir mi?

18- Telafi çalışması nedir?

19- Telafi çalışmasında uyulması gereken kurallar nelerdir?

20- Telafi çalışması fazla çalışma sayılır mı?

21- Çağrı üzerine çalışma nedir?

22- Çağrı üzerine çalışmada uyulması gereken kurallar nelerdir?

23- Uzaktan çalışma nedir?

24- Uzaktan çalışmaya ilişkin olarak yapılacak iş sözleşmesinde hangi hususlar yer almalıdır?

25- Kısa çalışma nedir?

26- İş mevzuatına göre genel ekonomik kriz, bölgesel kriz ve sektörel kriz nedir?

27- İş mevzuatına göre zorlayıcı sebepler nelerdir?

28- Kısa çalışma talebi hangi kuruma yapılır?

29- Kısa çalışma talebinin değerlendirilmesi nasıl yapılır?

30- Kısa çalışma ödeneği nedir?

31- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir?

32- Kısa çalışma ödeneğinin ödeme süresi ve miktarı ne kadardır?

33- Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenir?

34- Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde kesilir?

35- Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde durdurulur?

36- Hangi çalışmalar postalar halinde çalışma sayılır?

37- Postalar halinde işçi çalıştırmak için izin alınması gerekir mi?

38- Postalar halinde çalışmada bildirim yükümlülüğü var mıdır?

39- Postalar halinde çalışmada ilan yükümlülüğü var mıdır?

40- İşçi postaları sayısı nasıl düzenlenir?

41- Postaların çalışma sürelerindeki azalma nedeniyle, işçilerin ücretlerinden indirim yapılır mı?

42- Gece postalarında işçiler en fazla ne kadar süre ile çalıştırılır?

43- Bir postadaki çalışmanın gece çalışması sayılabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

44- Gece postasında kimler çalıştırılamaz?

45- İşçi postalarının değişme süresi ne kadardır?

46- Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçinin postası değiştirilebilir mi?

47- Postaların değişiminde dinlenme süresi en az ne kadar olması gerekir?

48- Postalar halinde çalışmada ara dinlenmesi nasıl verilir?

49- Bir postada çalışan işçilerin hepsine aynı anda ara dinlenmesi kullandırmak gerekir mi?

50- Postalar halinde çalışan işçilere hafta tatili nasıl verilir?