1. GEREKÇE
    GEÇİCİ MADDE 2-
    Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin yürürlükte kalması sağlanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.