İş Kanunu madde 18: İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler – Gerekçe Örnekleri

4857 sayılı İş Kanunu‘nun 18. maddesi‘nin gerekçesinde, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebeplerle feshedilebilmesine ilişkin olarak aşağıdaki örnekler sayılmıştır;

İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler:

  • Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma
  • Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma,
  • İşe yoğunlaşmasının giderek azalması
  • İşe yatkın olmama
  • Öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği
  • Sık sık hastalanma
  • Çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık
  • Uyum yetersizliği,
  • Emeklilik yaşına gelmiş olma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.