İş Kanunu madde 18: İşyeri Dışından Kaynaklanan Sebepler – Gerekçe Örnekleri

4857 sayılı İş Kanunu‘nun 18. maddesi‘nin gerekçesinde, belirsiz süreli iş sözleşmesinin İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler’le feshedilmesine ilişkin olarak, işyeri dışından kaynaklanan sebeplere örnek olarak aşağıdakiler sayılmıştır;

İşyeri Dışından Kaynaklanan Sebepler

  • Sürüm ve satış olanaklarının azalması
  • Talep ve sipariş azalması
  • Enerji sıkıntısı
  • Ülkede yaşanan ekonomik kriz
  • Piyasada genel durgunluk
  • Dış pazar kaybı
  • Hammadde sıkıntısı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.