İş Kanunu madde 18: İşyeri İçi Sebepler – Gerekçe Örnekleri

4857 sayılı İş Kanunu‘nun 18. maddesi‘nin gerekçesinde, belirsiz süreli iş sözleşmesinin İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler’le feshedilmesine ilişkin olarak, işyeri içi sebeplere örnek olarak aşağıdakiler sayılmıştır;

İşyeri İçi Sebepler

  • Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması
  • İşyerinin daraltılması
  • Yeni teknolojinin uygulanması
  • İşyerlerinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi
  • Bazı iş türlerinin kaldırılması

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.