İş Mahkemesi

İş mahkemeleri, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile düzenlenmiştir.

İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak,
tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur.

İş mahkemelerinin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.