İş Sözleşmesinin Feshinde Usul

4857 sayılı İş Kanunu madde 19 uyarınca, iş sözleşmesinin feshi açısından aşağıdaki usule uyulması gereklidir;

  • İşveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmalıdır.
  • İşveren, iş sözleşmesinin hangi sebeple feshettiğini açık ve net bir şekilde belirtmek zorundadır.
  • İşveren, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle belirsiz süreli iş sözleşmesini feshedebilmesi için, hakkındaki iddialara karşı işçinin savunmasını almalıdır. Ancak, İş Kanunu 25. maddenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıklı  II numaralı bendi  şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.