İşçi Kanunu

İşçi Kanunu başlıklı bir kanun bulunmamaktadır.

İşçi Kanunu ifadesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun ifade edilmek istendiği gözlemlenmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

İlgili Kanun’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

4857 sayılı İş Kanunu