Kısa çalışma nedir?

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle, işyerinde uygulanan çalışma süresinin, üç ayı geçmemek üzere, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasına kısa çalışma denmektedir.

Not: İçerik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 50 Soruda İş Kanunu’nda Çalışma Süreleri El Kitabı’ndan alınmıştır. Diğer sorulara ve cevaplara buradan ulaşabilirsiniz.