İş Kanunu Madde 113

Bazı  işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi

    Madde 113 – Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci  fıkrasının (b) ve (ı) bentlerinde sayılan işyerlerinde çalışan işçiler hakkında 32, 35, 37, 38 inci madde hükümleri uygulanır. Bu maddelere aykırılık hallerinde ilgililer hakkında ilgili ceza hükümleri uygulanır.

  1. GEREKÇE
    MADDE 113-
    Bazı işlerde çalışanların ücretleri güvenceye alınmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.