İş Kanunu Madde 40

Yarım ücret

    Madde 40 – 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.

  1. GEREKÇE
    MADDE 40-
    Yarım ücret konusunda 1475 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi hükmü aynen korunmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.