İş Kanunu Madde 58

İzinde çalışma yasağı

    Madde 58 – Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

  1. GEREKÇE
    MADDE 58-
    İzinde çalışma yasağına ilişkin 1475 sayılı Kanunun 55 inci maddesi hükmü aynen korunmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.