İş Kanunu Madde 62

Ücretten indirim yapılamayacak haller

    Madde 62 – Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.

  1. GEREKÇE
    MADDE 62-
    1475 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi hükmüne açıklık getirilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.