İş Kanunu Madde 70

Hazırlama, tamamlama ve  temizleme işleri

    Madde 70 – Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra gerekli olan hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangilerinin uygulanmayacağı yahut ne gibi değişik şartlar ve usullerle uygulanacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

  1. GEREKÇE
    MADDE 70-
    1475 sayılı Kanunun 66 ncı madde hükmü aynen muhafaza edilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.