İş Kanunu Madde 72

Yer ve su altında çalıştırma yasağı

    Madde 72 – Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.

  1. GEREKÇE
    MADDE 72-
    1475 sayılı Kanunun 68 inci madde hükmü aynen muhafaza edilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.