İş Kanunu Madde 93

Yetkili memurların ödevi

    Madde 93 – İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle ve resmi işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve  işyerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler.

  1. MADDE 93- 1475 sayılı Kanunun 90 ıncı madde hükümleri aynen korunmuştur.

    Kabul Edilen Değişiklik Önergesi:
    Görüşülmekte olan tasarının 93 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “makamlar veya” ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.”

    Gerekçe:
    Tasarının 91. maddesi ile uyum sağlanması amaçlanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.