İş Kanunu Madde 94

Muafiyet

    Madde 94 – İşçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgilendiren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile başvurma halinde bu dilekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

  1. GEREKÇE
    MADDE 94-
    1475 sayılı Kanunun 91 inci madde hükümleri aynen korunmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.